ua
Товар успішно додано в корзику

Правила проведення та участі у конкурсі «Новий Рік 2022»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці правила проведення та участі (далі за текстом – «Правила») регламентують порядок організації та проведення конкурсу «Новий Рік 2022» (далі за текстом – «Конкурс»).
Конкурс не є лотереєю або іншою азартною грою, що заснована на ризику. Призовий фонд конкурсу формується Організатором.
Конкурс проводиться з метою стимулювання продажів товарів Організатора і не є лотереєю, участь у ньому не пов'язаний із внесенням плати Учасниками та не ґрунтується на ризику. Конкурс не носить імовірного (випадкового) характеру, а відбувається відповідно до цих Правил.
Загальний строк проведення Конкурсу: з 01.12.2021 року до 20.12.2021 року (обидві дати включно).
Підбиття підсумків та визначення Переможця (Дата розіграшу): «13» січня 2022 року.
Місце підбиття підсумків та визначення Переможця: офіційна сторінка Організатора Конкурсу у соціальній мережі Instagram: https://www.instagram.com/kenwoodua/
1.2. Організатор Конкурсу: ТОВ «Делонгі Україна», код ЄДРПОУ 37448134, адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Студентська, 5-7В.


2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
2.1. Учасником Конкурсу (далі за текстом – «Учасник») може стати будь-яка фізична особа, яка досягла 18 років (і старше), яка є дієздатним громадянином України, яка:
• повністю та беззастережно приймає Правила участі у Конкурсі;
• виконає умови, зазначені у цих Правилах.


3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
3.1. Для участі у Конкурсі Учасник має:
• Придбати кухонну машину Kenwood Cooking Chef XL KCL95.004SI (далі за текстом – Товар) в період з 01 грудня 2021 до 20 грудня 2021 року на сайті www.kenwood.ua.
• Товар має бути повністю оплачений та отриманий покупцем;
• Товар не повинен бути повернутий продавцю на дату визначення переможців (п. 1.1. Правил).
З придбанням Товару Учаснику надається порядковий номер Учасника, який Організатор повідомляє Учаснику, шляхом надіслання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти, вказаної Учасником при формуванні ним замовлення на товар. 
Учасник може стати переможцем в даному Конкурсі лише один раз (не залежно від кількості придбаного ним Товару).
3.3. Переможці Конкурсу — володарі призів (подарунків) №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7— визначаються за допомогою сервісу random.org випадкових чисел.
Під призами (подарунками), в контексті даних Правил, мається на увазі промокоди, які дають їх власникам право на отримання гарантованої знижки на відповідні товари та на умовах, що визначені у цих Правилах. 
Призовий фонд Конкурсу складається із наступних призів (подарунків) Організатора:
Подарунок № 1 – промокод на придбання за промо-ціною 30 грн. (за одиницю товару) будь-якої одиниці техніки з сайту: kenwood.ua або delonghi.ua, звичайна вартість якої становить будь-яку суму до 37 999 грн. При цьому, звичайна ціна таких товарів визначається станом на момент придбання товару, із використанням промокоду, і публікується на вищевказаних сайтах.
Подарунок №2 - промокод на придбання за промо-ціною 30 грн. (звичайна ціна даного товару: 22 999 грн.) 1 кофемашини Delonghi ECAM350.55.B(арт. 0132215297) з сайту www.delonghi.ua, 
Подарунок №3 - промокод на придбання за промо-ціною 30 грн. (звичайна ціна даного товару: 9 699 грн.) 1 Гриль-вафельниці CGH1020D (арт. 0179510002) з сайту: www.delonghi.ua, 
Подарунок №4 - промокод на придбання за промо-ціною 30 грн. (звичайна ціна даного товару: 9 699 грн.) 1 Гриль-вафельниці CGH1020D (арт. 0179510002) з сайту: www.delonghi.ua. 
Строк дії кожного промокоду (строк, протягом якого його власник може застосувати промокод для придбання відповідного товару за промо-ціною), які наведені вище, становить 1 рік з моменту 13.01.2022. Після спливу строку дії промокоду такий промокод анулюється і вже не може бути використаний. 
Призи (подарунки) не підлягають заміні та (або) обміну на грошовий еквівалент.
Учасник втрачає право на участь у Конкурсі у випадку:
• порушення будь-яких умов Конкурсу;
• при наданні недостовірних або некоректних даних Учасника;
• розміщення у відкритому доступі (на стіні спільнот Організатора в соціальних мережах) неконструктивних/необґрунтованих/ганебних повідомлень щодо Організатора, партнерів Організатора або інших учасників Конкурсу;
• у разі виявлення фактів спроби шахрайства чи інших протиправних дій з боку Учасника.
Беручи участь в Конкурсі, Учасник Конкурсу дає свою безумовну згоду Організатору на збір, зберігання, обробку, передачу, у тому числі транскордонної, персональних та інших особистих даних учасника Конкурсу в такому обсязі: ПІБ, номер телефону, адреса електронної пошти, з метою контролю за проведенням Конкурсу, а також ПІБ та номер телефону для здійснення рекламних, маркетингових та інформаційних розсилок, здійснення інших прямих контактів у маркетингових цілях, а також з метою контролю якості обслуговування. Згода поширюється на всі види обробки переданих даних, необхідних для досягнення зазначених цілей обробки, включаючи, але не обмежуючись: отримання, запис, зберігання, уточнення, використання, передачу (у тому числі транскордонну передачу відповідно до чинного законодавства). Згода Учасника діє з моменту передачі таких даних Організатору та до моменту відкликання цієї згоди у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Учаснику можуть зателефонувати з Відділу якості Організатора для контролю якості обслуговування.


4. ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
4.1. Конкурс проводиться з 01.12.2021 року до 20.12.2021 року включно на території України.


5. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ
5.1. Своєю участю у Конкурсі Учасники підтверджують надання своєї згоди із цими Правилами.
5.2. Учасник дає свою згоду на публічне використання його особистих (персональних) даних, заявлених під час реєстрації на Сайті, в рамках цього Конкурсу.
5.3. Учасник дає свою згоду на подальшу обробку своїх реєстраційних даних (включаючи, але не обмежуючись персональні дані, зазначені Учасником на Сайті), а саме — збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі для подальших можливих проморозсилок від Організатора.
5.4. Працівники та родичі працівників Організатора не можуть брати участь у Конкурсі.
5.5. Один Учасник може отримати лише один подарунок в результаті проведення Конкурсу. Якщо після завершення Конкурсу Організатор отримає відомості про те, що один і той самий Учасник використав різні адреси електронної пошти для збільшення шансів на отримання призів/подарунків (далі – Призолов), то Призолову буде видано один приз/подарунок, обраний ним першим. Також Організатор залишає за собою право взагалі відсторонити Призолова від участі у Конкурсі. Організатор залишає за собою право розпорядитися рештою призів (подарунків), виграних Призоловом, на свій розсуд.
5.6. Факт участі у Конкурсі передбачає, що його Учасники погоджуються з тим, що у разі участі чи перемоги у Конкурсі їх ПІБ, фотографії та інтерв'ю можуть бути використані Організатором, у тому числі опубліковані на сайтах Організатора, у соціальних мережах Організатора, а також у ЗМІ як інформація, пов'язана із Конкурсом. Учасник, визнаний переможцем Конкурсу, також зобов'язується на прохання Організатора взяти участь в інтерв'юванні, фото- та відеозйомці у зв'язку з визнанням його власником призу (подарунку) без виплати за це додаткової винагороди, та безоплатно надати Організатору права на зображення, використання його імені, прізвища та матеріалів, виготовлених у зв'язку з його участю у Конкурсі, у разі поширення відповідної рекламної інформації про Конкурс. Авторські (суміжні) права на отримані матеріали належать Організатору. На вимогу Організатора Учасник зобов'язується надати Організатору письмову згоду на зазначені у цьому пункті публікації його ПІБ, фотографій та інтерв'ю Учасника.
5.7. Учасники самостійно оплачують всі витрати, які вони понесли у зв'язку з участю у Конкурсі (у тому числі витрати, пов'язані з доступом в інтернет, витрати на проїзд з метою отрмання призу тощо).


6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Учасник та Організатор підтверджують право Організатора змінювати дані Правила у будь-який час на свій розсуд, шляхом публікації змін до цих Правил (змінених Правил) на сайті за адресою: www.kenwood.ua. 
6.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасник підтверджує свою згоду на збирання, зберігання, використання, обробку та розповсюдження цих даних для цілей Конкурсу Організатором, який гарантує необхідні заходи захисту даних від несанкціонованого розголошення.


7. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПРИЗАПОДАРУВАННЯ
7.1. Для отримання призів подарунків Переможці повинні надати Організатору таку інформацію про себе:
• паспортні дані (серія та номер паспорта, ким, коли видано, код підрозділу, дату та місце народження, адресу реєстрації);
• номер контактного телефону;
• ІПН;
• фактичну адресу для доставки подарунку.
7.2. Наведений у п. 7.1 Правил перелік інформації необхідно надати на запит Організатора (його представника) протягом 5 днів після отримання відповідного запиту. Ненадання даних у вказаний термін (як і надання неповних даних) дає право Організатору відмовити Переможцю у врученні подарунку.
7.3. Надсилання призів (подарунків) від Організатора здійснюється за рахунок Організатора. Підтвердженням відправлення призу (подарунку) є квитанція відповідноъ служби доставки. Призи (подарунки) будуть надіслані Організатором після дати оголошення Переможця.
Організатор та Партнер не несуть відповідальності за пошкодження (втрату) призу (подарунку) (і/або прострочення з доставкою) з вини організації, яка здійснює доставку.


8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Конкурс, Правила, і будь-яка діяльність, що пов’язана з Конкурсом, регулюються законодавством України. 
8.2. Організатор не несе відповідальності за технічні збої, у тому числі за затримку електронних повідомлень у соціальній мережі, за справність роботи соціальної мережі, за будь-які технічні збої інтернет-провайдерів, що надають послуги зв'язку Учасникам; а також за не ознайомлення Учасників з результатами Конкурсу; за неотримання від Учасників відомостей з вини організацій зв'язку або з інших, що не залежать від Організатора, причин, а також за невиконання (невчасне виконання) Учасниками обов'язків, передбачених Правилами.
8.3. Організатор залишає за собою виключне право доповнювати та/або змінювати Правила, а також припинити, призупинити або скасувати проведення Конкурсу та/або анулювати його результати (повністю або частково), повідомивши про це Учасників у будь-який зручний спосіб.
8.4. Приймаючи Правила та умови Конкурсу, Учасник надає Організатору згоду на обробку своїх персональних даних, у т. ч. прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, адреси, електронної пошти, телефону для цілей участі у Конкурсі (у тому числі збирання, систематизація, накопичення), зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення, знищення), при цьому електронна адреса та номер телефону також можуть використовуватися для розсилки повідомлень, пов'язаних з Конкурсом, а адреса та ПІБ можуть передаватися кур'єрським/поштовим організаціям для відправлення призу (подарку). Учасник погоджується з тим, що на вимогу Організатора Учасник надасть таку згоду у письмовій формі.
8.5. Учасники та переможці самостійно оплачують усі витрати, які передбачаються у зв'язку з участю у Конкурсі (у тому числі витрати, пов'язані з доступом до інтернету), крім тих витрат, які прямо зазначені у Правилах як витрати, які здійснюються за рахунок Організаторів.
8.6. У разі зміни Правил або скасування Конкурсу, інформація про це буде розміщена Організаторами в Інтернеті на вказаному в Правилах сайті. Факт участі у Конкурсі передбачає, що Учасники ознайомлені та погоджуються з Правилами (в т.ч. з урахуванням всіх змін, які вніс Організатор).
8.7. Організатор не відповідає за будь-які наслідки помилок Учасника, включаючи (крім іншого) понесені останнім витрати. Організатор не несе відповідальності за невірно вказані Учасником відомості.
8.8. Якщо будь-яка причина будь-якого аспекту Конкурсу не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в інтернеті, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою причиною, що не контролюється Організатором, та спотворює чи зачіпає виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Конкурсу, Організатор може на свій розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово призупинити проведення Конкурсу.


Контакти для отримання роз'яснень щодо умов Конкурсу:
_________________ – плата за дзвінки відповідно до тарифів вашого оператора


Офіційні сторінки Організатора у соціальних мережах:
https://www.instagram.com/kenwoodua/